CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG KBS

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG - NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Công nhận Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Ngày 31/01/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 52/QĐ-BXD về việc công nhận Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức là hội viên của Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng sau:

1. Khảo sát xây dựng;

2. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;

4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Ký hiệu nơi cấp chứng chỉ: HTV.

(Nguồn https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1252/75050/cong-nhan-hiep-hoi-tu-van-xay-dung-viet-nam-la-to-chuc-xa-hoi–nghe-nghiep-du-dieu-kien-cap-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung.aspx )

BXD_52-QD-BXD_31012023_signed

Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí