BOWKER (K5) FACTORY

Địa điểm: Dong An I Industrial Park, Binh Duong Province
Năm thực hiện: 2015
Quy mô 10.000 m2
Chủ đầu tư BOWKER VINA CO., LTD
Trạng thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí