KAISER FACTORY

Địa điểm: Rach Bap Industrial Park, Binh Duong Province
Năm thực hiện: 2014
Quy mô 50.000 m2
Chủ đầu tư KAISER VINA CO., LTD
Trạng Thái Đã hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí