KINGTEC VIET NAM FACTORY

Địa điểm: My Phuoc Industrial Park, Binh Duong Province
Năm thực hiện: 2014
Quy mô 100.000 m2
Chủ đầu tư KINGTEC VIET NAM CO., LTD
Trạng Thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí