KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

KAISER FACTORY

Location: Rach Bap Industrial Park, Binh Duong Province
Year: 2014
Quy mô 50.000 m2
Chủ đầu tư KAISER VINA CO., LTD
Trạng Thái Đã hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí