KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

PANKO VINA FACTORY (F -07)

Location: My Phuoc Industrial Park, Binh Duong Province
Year: 2014
Quy mô 20.000 m2
Chủ đầu tư PANKO VINA CO., LTD
Trạng Thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí