KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

BOWKER (K5) FACTORY

Location: Dong An I Industrial Park, Binh Duong Province
Year: 2015
Quy mô 10.000 m2
Chủ đầu tư BOWKER VINA CO., LTD
Trạng thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí