KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

VIET HUNG PACKING FACTORY

Location: Nhon Trach 2 Industrial Park, Dong Nai Province
Year: 2015
Quy mô 63.600 m2
Chủ đầu tư VIET HUNG SAI GON CO., LTD
Trạng thái Đã hoàn thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí