KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

ACTIVE VIET NAM FACTORY

Location: Dai Dang Industrial Park, Binh Duong Province
Year: 2014
Quy mô 70.000 m2
Chủ đầu tư ACTIVE INTERNATIONAL (VN) CO., LTD
Trạng Thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí