KBS CONSULTANT DESIGN - CONSTRUCTION JSC

CONSULTING - CONSTRUCTION FACTORY - WAREHOUSE - steel building

KINGTEC VIET NAM FACTORY

Location: My Phuoc Industrial Park, Binh Duong Province
Year: 2014
Quy mô 100.000 m2
Chủ đầu tư KINGTEC VIET NAM CO., LTD
Trạng Thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí