PANKO TAM THANG FACTORY

Địa điểm: Tam Thang Industrial Park, Quang Nam Province
Năm thực hiện: 2015
Quy mô 300.000 m2
Chủ đầu tư PANKO TAM THANG CO., LTD
Trạng thái Đã hoàn thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí