CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG KBS

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG - NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

PANKO VINA FACTORY (F -07)

Địa điểm: My Phuoc Industrial Park, Binh Duong Province
Năm thực hiện: 2014
Quy mô 20.000 m2
Chủ đầu tư PANKO VINA CO., LTD
Trạng Thái Hoàn Thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí