CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ – XÂY DỰNG KBS

TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG - NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

VIET HUNG PACKING FACTORY

Địa điểm: Nhon Trach 2 Industrial Park, Dong Nai Province
Năm thực hiện: 2015
Quy mô 63.600 m2
Chủ đầu tư VIET HUNG SAI GON CO., LTD
Trạng thái Đã hoàn thành
Tư vấn miễn phí
Tư vấn miễn phí